Back to top

Tanulócsoportos foglalkozások

Tanulócsoportos foglalkozások

 

2018 őszén a 9.évfolyamos tanulók matematikai, szövegértési, idegen nyelvi és digitális  kompetenciáit a GINOP 6.2.2 és a GINOP 6.2.3 pályázatok keretében mérték. A bemeneti mérések értékelését követően kerültek összeállításra a tanulócsoportok.

Ez alapján a 2018/19-es tanévben 15 matematika, 2 szövegértés, 2 nyelvi és 1 digitális tanulócsoport került kialakításra. Ahol magas volt az osztálylétszám, ott a hatékonyság növelése érdekében két csoportra osztottuk a tanulókat.

A bemeneti mérések gyenge eredményei indokolták a 15 matematika tanulócsoport kialakítását. A matematika tanulócsoportok elsődleges a felzárkóztatás, a matematikai alapkészségek fejlesztése.

A szövegértés tanulócsoport elsődleges célja a kommunikációs, szövegértési készségek fejlesztése. A diákok tanulási nehézségei abból is adódnak, hogy nagyon keveset olvasnak, és nehézségeik akadnak a szakmai szövegek megértésében is.

A digitális tanulócsoportban a tanórai kereteken túllépve olyan digitális kompetenciák fejlesztését valósítottuk meg, amelyek az iskola jelenlegi profilját meghaladják, de nélkülözhetetlen ismereteket, képességeket és készségeket fejlesztenek, amelyek a jövőben elvárnak a tanulóktól a munkavégzésben, szakmagyakorlásban.

Az idegen nyelvi (angol, német) tanulócsoportok munkája nagy jelentőséggel bírt, mivel minden szakmában tanulnak a diákok szakmai idegen nyelvet. A tankönyvlistán alig szerepelnek ilyen tankönyvek, ezért is volt nagy segítség a tanulók számára ez a szakkör.

Diákjaink részt vettek az Erasmus + programban is, itt is tudták kamatoztatni az itt megszerzett tudást.

A 2019/2020-as tanévben átalakultak a csoportok, számukat 15-re csökkentettük. Az előző évhez mérten a matematika mérési eredmények javultak ezért a tanulócsoportok összetétele a következőképp alakultak: 4 matematika, 8 szövegértés, 1 digitális és 2 idegen nyelvi csoport. A foglalkozások tematikája, célja ugyanaz volt, mint az előző tanévben.

A tanulócsoportok tevékenysége tanórán kívüli tevékenységként valósult meg heti 1, illetve 2 órában. Elsődleges célja a tanulmányi eredmények javítása, a lemorzsolódás csökkentése volt. Ez a projekt során meg is valósult, hiszen a bázisévhez képest (2018. I. félév) a 0,3 tizedes tanulmányi eredmény növekedés volt kimutatható a 2019/20 – as tanév végére. A feladatban 20 pedagógus kolléga vett részt, lelkiismeretes munkájuk nagyban hozzájárult az eredmények javulásához.