Back to top

Roma mentori tevékenység

Roma mentori tevékenység

 

Intézményünkben, bár erről statisztikát nem vezetünk, igen magas a roma származású tanulók aránya. Főként a kilencedikesek körében nagy a lemorzsolódás, ezért ezek a tanulók egyéni odafigyelést igényelnek, amit esetleg sem az iskolában, sem a szülői házban nem kaptak meg. Az egyéni mentor-diák kapcsolat kialakításával közelebb jutottunk a tanulókhoz, megismertük egyéni motiválatlanságuk okait.

A kiscsoportos (3-4 fős) foglalkozásokon, melyek tanórán kívül történtek segítséget kaptak a beilleszkedésben, tanulmányaik előrehaladásában, erősségeik fejlesztésében. A mentorok támogatást nyújtottak a pozitív önértékelésük kialakításában, a roma származásukból eredő esetleges problémák kezelésében.

A mentorok tudatosították a tanulókban az együttműködési készség fontosságát, ami a felnőtt életükben is pozitív hatással lehet a társadalomba történő beilleszkedésük során és a munkavállaláskor is.

A mentorált tanulók bátran fordulhattak a mentortanárokhoz egyéni problémáikkal is, akik segítették ezek megoldását, vagy rávezették őket, hogyan tudják saját maguk is orvosolni ezeket.

Mindezek mellet foglalkoztak az órákon kulturális témákkal, az aktuális ünnepek jelentőségével, magatartási problémák kezelésével.

A mentorálásban 7 pedagógus kolléga vett részt, munkájuk nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mentorált tanulók bent maradjanak a nappali oktatási rendszerben  és sikeresen fejezzék be tanulmányaikat, szerezzenek szakmát, illetve érettségit.

Iskolánkban a roma származású tanulók csak korlátozott mértékben férnek hozzá az iskolán kívüli tevékenységekhez családi-szociális hátterük miatt, így sokkal kisebb arányban szereznek jogosítványt tanulmányaik ideje alatt. Ebben is segítséget nyújtott a GINOP 6.2.3-17-2017-00004 pályázat. A Kobela autósiskola bevonásával 15 fő roma származású tanuló szerzett B kategóriás jogosítványt. A járművezetői kompetencia megszerzésével ezen tanulók munkaerőpiaci helyzete nagyban javult.