Back to top

Mesterségek északon és délen - beszámoló

Projektcím:
Mesterségek Északon és Délen - MerÉszDé

Projektazonosító: 2015-1-HU01-KA102-013413

Pályázati kategória: Egyének tanulási mobilitása

Pályázati tevékenység: Szakképzésben tanuló diákok mobilitása

Pályázati összeg: 55860 Euro

Fogadó ország: Olaszország és Ausztria

Szakmai gyakorlat ideje:
Milánó: 2015. 10.25 – 2015.11.15
Bécs: 2016.03.13 – 2016.04.02

Programfelelős: Magyari Levente: 0670 2433977, [email protected]

Kísérőtanár és kapcsolattartó Milánóban: Magyari Levente - nevelőtanár

Kísérőtanár és kapcsolattartó Bécsben: Schönfelder Anikó - nevelőtanár

Csere kísérőtanárok két váltásban:

Milánóban: Bajáki Imre, Bakos Aranka, Domokos Sándor és Jendrics László

Bécsben: Dr. Baloghné Dévai Katalin, Fekete Paula, Kovács Nóra és Tóth Katalin

Résztvevők Milánóban: 11 autószerelő és 4 karosszérialakatos

Résztvevők Bécsben: 10 szociális gondozó és 5 kisgyermekgondozó

Partnercégek Milánóban: 6 cég

Partnercégek Bécsben: 5 cég

Egy - egy igazgatói látogatás, szakoktatókkal és kollégiumi nevelőkkel együtt.

Kulturális programok:

Milánóban: Leonardo Da Vinci Múzeum és Sforza Kastély

Bécsben: Schönbrunni Kastély és Természettudomyányi Múzeum

A projekt célja a pályázati megfogalmazás alapján:

Intézményi cél a szakiskola vonzóvá tétele az új diákok körében, amit a legjobbak számára a külföldön elmélyített szakmai gyakorlat koronázhat meg. Ez a lehetőség a szakképzés gyakorlati feltételeit is áttételesen javítja.

Célunk egybe cseng a Bács-kiskun megyei stratégiai fejlesztési tervekkel, hiszen a régió a jármű és gépgyártásban kíván megerősödni illetve fokozni kívánja a szakiskolai képzettség hatékonyságát.

Iskolánk kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű diákok foglalkoztatásával. Célunk, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat is felkészítsük az Európai Uniós munkavállalásra, a vállalkozásra, az önmenedzselésre, valamit az alkalmazotti munkakör betöltésére.

Szakmai szocializációjuk során fejleszthették érzelmi intelligenciájukat: befogadó képességüket és az elfogadást, alkalmazkodást, kezdeményező boldogulást tették belső értékké. Megerősödött motivációjuk és az igényük az élethosszig tartó tanulásra mivel az elméleti és gyakorlati tudásukat, konkrét külföldi tapasztalatokkal fűszerezték.

A fenti pedagógiai és szakmai célkitűzések megvalósulása mellett a más kultúra megismerésével bővült műveltségük, nyitottabbá váltak. Jártasságot szereztek kezdő vagy haladó európai szakemberként és polgárként. Tanulóink nyelvtudása fejlődött, a szakmai nyelv használatával szókincsük bővült. A diákok a magyarországi gyakorlattól eltérő, modernebb, haladóbb módszereket és eljárásokat alkalmazó gyakorlati helyekre kerültek, ahol szakmai tudásukat, eszközhasználatukat, munkamódszereiket bővítve, sikerekben gazdag tapasztalattal, szakmájukban megerősödve térhettek haza.

Fontos célunk volt és teljesült, hogy tanulóink motiváltabbá váltak és a kezdeményező, kompetenciáikat kipróbálhatták, amit remélünk, hogy itthon kamatoztatva sikeresebb életpályát építhetnek. Mindenképp óriási előnyre tettek szert a külföldi és hazai munkaerőpiacon is, ami elősegíti majd elhelyezkedésüket.

Az iskola és kollégium Arany János programja azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a hátrányos helyzetű diákokat kiszakítsa hátrányos helyzetükből lehetőségeket kínálva nekik a HH leküzdésére. Ez a program kiváló lehetőség volt erre, hiszen más társaik mellett, nekik is segített az Erasmus+ mobilitás. Az életben való boldogulásukat és önismeretük bővülését hozta a program, ami meghatározó motiváció a további szakmai fejlődésben.

A diákok tapasztalatot szerezhettek egy jól működő cég – motorjavító vagy autómárka szalon esetében, a lányok szociális otthon vagy óvoda működési struktúrájában. A kísérő tanárok figyelemmel kísérték és feljegyzést készítettek a tanulók hozzáállásáról és munkájáról a mobilitás alatt, a hazaérkezést követően, írásban, egyenként értékelték őket.

Az értékelés 4 fő szempontja a következő: 1.) új szakmai gyakorlat megszerzése vagy régi elmélyítése, 2.) aktivitás, vállalkozó szellem a gyakorlatok alatt, 3.) kommunikációs hajlandóság, 4.) idegen nyelv használata. A célunk, e 4 tényező növekedésének elősegítése, és minél magasabb szintjének elérése.

Kint tartózkodásuk során világlátásuk tágult, nyitottabbak lettek a más népek kultúrája, étkezési szokásai, temperamentuma és munkamorálja iránt. Mobilitásuk nőt. Ezután bátrabban és szívesebb utaznak. Megtanultak csapatban dolgozni és közös munkafolyamatban részt venni. Problémamegoldó képességük fejlődött, miközben szakmai szókincsük is bővült, szakmai tudásuk szilárdult.

Résztvevő tanulók Milánóban:

  Vezetéknév Keresztnév Évfolyam Szakma
1 Farkas Márk 15 Autószerelő
2 Masír Dániel 10 Karosszérialakatos
3 Gregus Sándor 11 Autószerelő
4 Tatár Imre 9 Karosszérialakatos
5 Miklósi György 9 Karosszérialakatos
6 Vakulya Gábor 10 Karosszérialakatos
7 Farkas Balázs 11 Autószerelő
8 Lovas Richárd 15 Autószerelő
9 Rácz Zsolt 15 Autószerelő
10 Csótya Ádám 11 Autószerelő
11 Konkoly Gábor 15 Autószerelő
12 Mécs Gábor 15 Autószerelő
13 Makai Dávid Antal 14 Autószerelő
14 Magó Zoltán 15 Autószerelő
15 Szekeres László 15 Autószerelő

Résztvevő tanulók Bécsben:

  Vezetéknév Keresztnév Évfolyam Szakma
1 Surányi Kitti 10 Szociális gondozó
2 Zsigmond Erzsébet 10 Szociális gondozó
3 Bognár Gabriella 10 Szociális gondozó
4 Lakatos Klaudia 10 Szociális gondozó
5 Györe Nikolett 10 Szociális gondozó
6 Nagy Erzsébet 10 Szociális gondozó
7 Tyukász Dzsenifer 11 Szociális gondozó
8 Andrási Dorina 11 Szociális gondozó
9 Víg Edina 11 Szociális gondozó
10 Berecki Nikolett Ilona 10 Szociális gondozó
11 Zsibrita Zsanett 13 Kisgyermek gondozó, nevelő
12 Fekete Szabina 13 Kisgyermek gondozó, nevelő
13 Somogyi Nikolett 13 Kisgyermek gondozó, nevelő
14 Józsa Dominika 13 Kisgyermek gondozó, nevelő
15 Sztojka Viktória 13 Kisgyermek gondozó, nevelő

A projekt célja az volt, hogy a tanulók új szakmai módszereket figyeljenek meg, másfajta munkarendbe is belekóstoljanak, továbbfejlesztett szerszámokat és korszerű eszközöket használjanak, valamint ki tudják próbálni az új fejlesztésű gépeket. Ezeket a lehetőségeket kipróbálva még alkalmasabbak lettek az önálló munkavégzésre, hiszen új helyzetekben próbálhatták ki magukat. Tudásuk gyarapodott azzal is, hogy fel tudták mérni és össze tudták hasonlítani az eddig megszerzett tapasztalataikat a külföldi csúcstechnológiával és az ottani munkamódszerekkel. Egy európai világvárosban élhettek és dolgozhattak 3 hetet, ahol a nagyvárosi közlekedésben kiválóan tájékozódtak. Az idegen nyelvű környezetben hatalmasat csiszolódott önállóságuk és kommunikációs készségük.

Megismerhették egy másik ország kultúráját, munkarendjét, valamint közlekedési és étkezési szokásait. A tanulók munkáját külföldi munkahelyeken a mentorok magas színvonalúnak értékelték, és Europass Mobilitási Igazolványt kaptak kézhez, ami számukra versenyelőnyt jelent majd elhelyezkedésnél. Tanulóink szaktudásukban megerősítve, motiváltan és az idegen nyelv tanulása mellett eltökélten tértek haza. Nagyon sokan jelezték, hogy szívesen vissza is mennének.

A kísérőtanárok elégedettek voltak mind a tanulók hozzáállásával, mind a munkáltatók által biztosított körülményekkel. A szakmai cégek felkutatását egy közvetítő cég segítette, akivel a Milánói mobilitás esetén voltak nézeteltérések, de a gyerekek sikeres szakmai gyakorlata, fejlődése és sikerélménye feledtette ezeket. Mindkét mobilitási turnusba beillesztettünk egy igazgatói látogatást a félidőben, amikor a háromból 2 kísérőtanár cserélődött és egyúttal az iskola vezetés és néhány szakoktató betekintést nyerhetett a gyakorlati helyek működésébe és a tanulók tevékenységébe.

Összességében nagyot fejlődtek a résztvevő tanulók, a kísérő tanárok számára is tanulságos volt a szakmai gyakorlat és a nagy többség visszamenne, ha lenne rá lehetőség. A fogadó cégek nagyon elégedettek voltak a tanulóinkkal, akik derekasan megállták a helyüket szakmailag és emberileg egyaránt.

Kitűzött cél Megvalósulás Megvalósulás indikátorai Megjegyzés
Mobilitás Milánóban: 10 autószerelő és 5 karosszérialakatos 11 autószerelő (8 technikus) és 4 karosszérialakatos

Tanulói létszám rendben. 100%
A szakok között változás történt visszalépés miatt.

Érdemek alapján választottuk be a pótszemélyt.
Mobilitás Bécsben: 10 szociális gondozó és 5 kisgyermekgondozó 10 szociális gondozó és 5 kisgyermekgondozó

Tanulói létszám rendben. 100%
Szakok aránya maradt.

 
Szakmai fejlődés és munkahelyek minősége

Milánó: magas színvonalú, de 1 esetben kértünk cserét
Bécs: teljesen megfelelő

Milánó: 95%
Bécs: 100

Az olaszok nem beszélnek németül, így a németes tanulók kicsit hátrányban voltak. Kiváló motorjavító cégek.
Bécsben nem volt semmilyen hátrány. Beszéltek angolul is a munkahelyeken.

Idegen nyelvi felkészülés

Milánó: szakmai szótár adott, felkészülés itthon
Bécs: szükség volt részletesebb felkészülésre, szótárra

Milánó: működött, okos telefonok, google translate használata – 80%
Bécs: jó, helyszíni magyar nyelvű segítség – 80%

Milánó: kevés beszéd is elég volt.
Bécs: többet kellett kommunikálni

Idegen nyelvi fejlődés és szakmai kommunikáció. Szókincs bővülés és önálló társalgás.

Milánó és Bécs: az idősebbeknél jól ment, a fiatalabbak kissé passzívabbak

Milánó: 70 %
Bécs: 80%
 
Önálló közlekedés megtanulása világvárosban Milánó: nagyobb távolságok
Bécs: közel volt a munkahely
Milánó: 100%
Bécs: 100%
Milánó: vonattal történt
Bécs: metróval, villamossal történt
Külföldi kultúra felfedezése, érdeklődés a tanulók részéről Milánó: néha fáradtak voltak hozzá, kis csoportokban mentek (Monzai versenypálya, stb.)
Bécs: mindenki ment együtt
Milánó: 80%
Bécs: 100%
Milánó: sokszor otthon számítógépezés és okos telefon délutáni program helyett
Bécs: sok közös délutáni program
Kulturális programokon való aktív részvétel Milánó: Sforza Kastély és Da Vinci technikai és tudományos Múzeum
Bécs: Schönbrunni kastély
Milánó: 100%
Bécs: 100%
Mindenkinek tetszett, az igazgatói látogatás alkalmával az iskolai küldöttség is részt vett
Munkanaplók teljesítése Milánó és Bécs: Mindenki megírta Milánó: 100%
Bécs: 100%
Milánó: fiúk kevesebb szöveggel
Bécs: lányok részletesebben
Mentorok segítőkészsége Milánó és Bécs: segítőkészek, kedvesek Milánó: 100%
Bécs: 100%
Mindenki rendben
Mentorok idegen nyelvi tudása Milánó: segítettek
Bécs: segítettek
Milánó: 80%
Bécs: 100%
Milánó: nem mindenhol beszéltek angolul, németül sehol nem tudtak
Bécs: magyar nyelvű segítő is volt
Szakmai motiváltság alakulása Milánó: a csúcstechnológiás gépek és a motorokkal való munka nagy öröm
Bécs: a kellemes légkör és a felszereltség meggyőző
Milánó: 100%
Bécs: 100%

Milánó: sokan visszamennének
Bécs: mindenki visszamenne
A saját szakmájában mindenki megerősödött, elkötelezettebben tanul

Szállás, étkezés, komfort Milánó: ifjúsági szállás, diétás étel
Bécs: apartmanok, igény szerint főztek maguknak a lányok
Milánó: 70%
Bécs: 100%
Milánó: kevés volt a szekrény, kevés volt a húsétel
Bécs: elégedettek voltak mindennel
Résztvevő tanulók közösségként való viselkedése Milánó: 2 kis csoportra oszlottak
Bécs: csapattá váltak
Milánó: 80%
Bécs: 100%
Milánó: talán a szállás eloszlás és a nagy korkülönbség okán
Résztvevők érése, személyiségfejlődése – önállóság, a komfort zóna elhagyása Láthatóan fejlődtek, kinyíltak, sikerélményeik voltak Milánó: 100%
Bécs: 100%
Az önálló munkavégzés, közlekedés és a város fokozatos felfedezése megtette hatását.
Tanultak átadása Sajtótájékoztatók egy konferencia és egy évzáró értekezleten tartott prezentáció segítségével osztottuk meg a tanulságokat. Ezen kívül a tanulók is beszámoltak iskolatársaiknak tapasztalataikról. 95% Iskolánk jó hírét öregbítettük. A program által vonzóbbá is tettük.

Úgy érezzük, hogy a kitűzött célokat elértük, tanulóink és iskolánk egy szintet lépett előre a programnak köszönhetően, de a tartós fejlődés érdekében folyatnunk kell a munkát.

Tisztelettel, Magyari Levente

Kiskunfélegyháza, 2016.06.07