Back to top

Beszámoló 2019-1-HU01-KA102-060812

A KSzC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma Erasmus +
BESZÁMOLÓ

Projekt címe: Még több mesterség Kelet Európában
Projektazonosító: 2019-1-HU01-KA102-060812

Pályázati kategória: Egyének tanulási mobilitása

Pályázati tevékenység: Szakképzésben tanuló diákok mobilitása
Támogató: Erasmus + program – Európai Unió
Összesen: 51 tanuló és 7 kísérőtár tanár vett részt (2 térésben összesen 14)
                  1 iskolai vezető vett részt a munkahelylátogatáson

 

Fogadó ország 1: Románia

Szakmai gyakorlat ideje: 2019. 10.05 – 2019.10.26.
Szakmai gyakorlat helyszíne: Gheorgheni – Gyergyószentmiklós
Résztvevők: 7 asztalos, 8 bolti eladó, 5 hegesztő, 4 szociális gondozó, 3 kőműves, 2 burkoló és 1 festő tanuló
Kísérőtanár: 4
 

Fogadó ország 2: Lengyelország

Szakmai gyakorlat ideje: 2019.10.20 - 2019.11.09.
Szakmai gyakorlat helyszíne: Wroclaw - Boroszló
Résztvevők: 3 kisgyermekgondozó, 8 fodrász és 10 autószerelő tanuló
Kísérőtanár: 3

 

Erasmus + pályázat értéke a 2 szakmai mobilitásra összesen: 81 712 euró

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2019-ben "Mégtöbb mesterség Kelet Európában" címmel és 2019-1-HU01-KA102-060812 kóddal ellátva az ERASMUS + EU-s pályázatnak köszönhetően összesen 51 tanulónk vett részt külföldi szakmai gyakorlaton.

A pályázat eredménye, hogy tanulóink egy számukra ismeretlen környezetben dolgozhattak, külföldi szakmai tapasztalatot szerezhettek és új munkakörülmények között, új helyzetekben próbálhatták ki magukat. Eközben önállóbbá, kezdeményezőbbé és hatékonyabb probléma megoldóvá váltak.

 

Első kiutazó turnus beszámolója
A Gyergyószentmiklósra érkező tanulók mindannyian legalább tízedik osztályosak vagy idősebbek, 8 lány és 22 fiú, vannak közöttük a választott szakmát már megszerzett és érettségi képzésre visszatérő tapasztaltabb tanulók is.

 

7 asztalos tanuló:

Fekete Kolos Döme

Bense Mihály

Fehér Dániel

Hurják Szabolcs

Lukács A Bálint

Mihály László

Rebek Renátó

Fogadó cégek:

Tig-Rad System, Industry Transilvan,
Gál Forest és
Tisa Impex

Kísérőtanárok

 

 1. turnus kísérőtanárok:

  Ruzsinszki Andrea
  Magyari Levente
  Keresztesi István
  Türkössy Tóth Zita
   

5 hegesztő tanuló:

Csontos Róbert István

Patai Roland

Szikora Krisztián Tamás

Neumar Dániel

Rácz Marcel

Fogadó cégek:

Transport Csata, Hegesztő Akadémia és Ben Com Mixt Construct

6 kőműves, burkolós és festő tanuló:

Forró Attila

Horváth András

Farkas Zoltán István

Tamás Andor

Fekete Alex

Fábián Kristóf

Fogadó cégek:

Ben Com Mixt Construct

 1. turnus:

  Ballabás Sándor
  Csenki Julianna Katalain
  Ladányi István
  Némethné Palotás Katalin

8 bolti eladó tanuló:

Bába Márk

Latki József

Lőrincz Katalin

Pap Nikolett

Papp Rita

Radics Orsolya

Császár Tibor

Borsos Richárd

Fogadó cégek:

Service Ben Com,
Zerge Rafting Romania, Kordial,
White Angel, Arterimpex

4 szociális gondozó

Milák Olivia

Szabó Boglárka

Gábor Tünde Katalin

Juhász Adrien

Szent Erzsébet Idősek Otthona

Látogatás: Csabai Csaba Gyakorlatioktatás-vezető

A tanulók szállása és étkezése a Szent Anna Gyermekvédelmi Központban történt, több éves együttműködés folytatásaként.

 

Munkaruhát vittek magukkal a tanulók, ha nem volt saját, akkor kaptak az iskolától pl. köpenyt, munkavédelmi felszereléseket, sisakot, munkavédelmi bakancsot, munkavédelmi szemüveget stb. Ezentúl mégis volt olyan munkahely, ahol speciális esetekben a fogadó cég is adott további munkavédelmi eszközöket pl. füldugót az asztalosoknak.

Minden fogadó cég részéről volt egy kinevezett munkatárs, egy mentor, aki elmagyarázta, kiadta és számon kérte a feladatokat. Az első munkanap munkahelyi biztonság és baleset megelőzési felkészítést tartottak a tanulók számára, ami cégre szabottan a konkrét feladatokhoz kapcsolódott. Az iskolában is kaptak mindannyian előzetesen ilyen felkészítőt általános témákban és szakmailag specifikusan is.

Első napokban a cégek felmérték, hogy mit tudnak, miben van tapasztalatuk a tanulóknak és az alapján fokozatosan tovább terhelték, változatosabb munkafolyamatokba is bevonták őket az aktuális megrendeléseknek, adódó feladatoknak megfelelően.

A 3 hetes gyakorlat végén pedig értékelték a diákok munkájukat ECVET pontozási rendszer szerint, amiben részt vettek és segítettek a kísérő tanárok is. A kísérő tanárok a gyakorlat elején és az iskolából Gyergyószentmiklósra látogató Csabai Csaba Pál gyakorlatioktatás-vezető a szakmai gyakorlat közepén meglátogatták a cégeket és megfigyelték a diákok szakmai teljesítményét, kommunikációját, aktivitását. Egyúttal ápolták a létrejött kapcsolatot a fogadó cégekkel, további közös együttműködést készítve elő.

Érkezés után a szakmai tevékenység egy üzem és céglátogatási körúttal kezdődött. A tanulókat fogadta az ARBOR Vállalkozói Szövetség székhelyén annak ügyvezetője, Madaras Gyöngyvér, aki általános bemutatót tartott a Gyergyói – medence földrajzi, kulturális és turisztikai érdekességeiről valamint röviden mesélt a fogadó cégekről. Ezután a tanulók busszal közösen körbejárták és megismerték az üzemeket és a fogadó cégeket, intézményeket átfogó képet kapva a fafeldolgozó iparról, a boltokról, a kőműves kinti munkát végzők telephelyeiről és az idősek otthonáról. A körútnak és látogatásoknak köszönhetően könnyebben össze tudták később hasonlítani saját tapasztalataikat a társaikéval, és a szakmájukban érintett cégek mellett a többi szakmáról és fogadó cégről is konkrét ismereteket szerezhettek az üzemlátogatásoknak köszönhetően.

 A tanulók munkanaplót vezettek, amelyben leírták a mindennapi történéseket, szakmai feladatokat, élményeket. A 18 év alatti tanulók napi 7 órát, míg 18 év feletti társaik napi 8 órát dolgoztak.

A projekt végén nemzetközi szintű elismerést kapnak, "Europass"-t, amelyben megjelenik a mentorok szakmai értékelése is angol nyelven, amit a cégek hitelesítenek. A tanúsítvány mellett Oklevelet is kapnak a tanulók, amit szintén hitelesít a fogadó cég és a küldő iskola.

A  program részeként vezetői látogatásra október 16-án került sor, amikor az első rend kísérőtanárokat is felváltották újabbak és Csabai Csaba Pál gyakorlatioktatás-vezető meglátogatta a munkahelyeket, megfigyelhette miként teljesítenek a tanulók.
 

A program 3 hete alatt a szabadidős programokat a helyi partnerünk a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács útmutatása alapján szerveztük. Iskolánk testvériskolai együttműködést ápol a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Műszaki Líceummal. Voltak közös programjaink, kiemelten velük tartottuk a pályázat kiértékelését és idén a Határtalanul pályázati rendszer keretében is tanulmányi kirándulást valósítottunk meg a segítségükkel.
 

Külön köszönjük az ARBOR Vállalkozói Szövetség partnerségét, segítségét és a fogadó cégek nyitottságát, hogy lehetővé tették a program megvalósulását Gyergyószentmiklóson.

 

A Gyergyószentmiklóson megvalósult mobilitás értékelése
 

Kitűzött cél

Megvalósulás

Megvalósulás indikátorai

Megjegyzés

30 tanuló 5 szakma

30 tanuló 7 szakma

Tanulói létszám rendben. 100%

A szakok között változás történt visszalépés miatt.

Érdemek, tapasztalat és magaviselet alapján választottuk be a pótszemélyeket.

Szakmai fejlődés és munkahelyek minősége

Rendben.

Kis és középvállalkozások nagy tapasztalattal.

Munkahelyek minősége: 95%

Szakmai fejlődés: 90%

 

 

 

A tanulók mindenhol elégedettek voltak.

Legjobban a szociális, hegesztők gondozók.

Idegen nyelvi felkészülés – szak szavak – az iskolában.

Szakmai szótár felké-szülés itthon angol és német szakszavakkal.

 

Helyszíni  nyelvi segítség – 100%

Idegen nyelvre ritkán volt szükség. Pontos kommunikáció + helyi tájszólás megismerése

Idegen nyelvi fejlődés és szakmai kommunikáció.

Szókincs bővülés igen, de önálló társalgás idegen nyelven nem igazán.

60 %
 

Idegen nyelvre ritkán volt szükség.

Önálló közlekedés megtanulása

Kisebb távolságok voltak: gyalog, helyi és regionális busz járatokkal, autó is rendelkezésre állt.

95%
 

Sokszor cégvezető hozta haza a tanulót vagy a kísérőtanár autóval.

Külföldi, határon túli kultúra felfedezése, érdeklődés a tanulók részéről.

Rengeteg kulturális programra volt lehetőség. Ismerkedés a helyi gyerekekkel, ételekkel, tájjal, természeti és földrajzi adottságokkal.

Kultúra – 95%

Természet – 95%
Földrajzi adottságok – 95%

Étkezés – 90%

 

Részt vettek a tanulók a programokon és besegítettek a helyi gyerekotthon ház körüli dolgaiba + karitatív munka: asztal és padok.

Kulturális programokon való aktív részvétel

Gyilkos-tói program
Buszos kirándulás a lovaglás,
Helyi programok

Összességében: 98%
 

Mindenkinek tetszett, találkozás a másik iskolai csapattal

Munkanaplók teljesítése

Mindenki megírta, de azért javítani kellett

90%

Elég keveset írtak, néha unták egyesek.

Mentorok segítőkészsége

Minden cégnél segítőkészek voltak.

100%
 

Mindenki rendben

Mentorok idegen nyelvi tudása

Segítettek ahol kellett
 

100%

Mindenütt beszéltek magyarul és segítettek.

Szakmai motiváltság alakulása

A változatos munka és a szervezett bemutatók, üzemlátogatások örömmel töltötték el a gyerekeket és ők így szakmailag motiváltak voltak.

95%
 

A saját szakmájában mindenki megerősödött, elköteleződött.

Szállás, étkezés, komfort, biztonság és helyismeret

Finom házias ételekkel voltak ellátva bőséges mennyiségben. Kellemesen érezték magukat.

98%

Elégedettek voltak. Repeta is volt bőven

Résztvevő tanulók közösségként való viselkedése

Közösségként viselkedtek, sőt a helyi gyerekekkel is közösséget alkottak beszélgettek segítették egymást.

100%

A szállás eloszlás és munkahelyek mentén jobban figyeltek egymásra.

Résztvevők érése, személyiségfejlődése – önállóság, a komfort zóna elhagyása

Láthatóan fejlődtek, kezdeményeztek, megnyíltak, sikerélményeik voltak és barátkoztak. Új dolgokban próbálhatták ki magukat

100%
 

Az önálló munkavégzés, közlekedés és a környék fokozatos felfedezése megtette hatását.

 

Október 5-én, szombaton hajnalban indultunk és estére érkeztünk Gyergyó-szentmiklósra. Útközben egy rövid ebédszünettel egybekötve meglátogattuk a Dévai várat. Este elfoglaltuk a szállásokat a Szent Anna Gyermekotthonban és átbeszéltük az együttélési szabályokat, valamint megismerkedtünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és Böjte Csaba oltalma alatt élő gyergyói gyerekekkel és nevelőikkel.

Később kisebb csoportokra oszlottak a tanulók és kísérőtanári felügyelet mellett, a helyi közlekedést használva elmentek a munkahelyekre. Az első nap a munkahelyi ismerkedéssel, kisebb feladatokkal, a közlekedés kitanulásával, a közvetlen környezet megismerésével és városnézéssel telt. Megismerték, felfedezték Gyergyószentmiklóst, majd közös csapatépítő gyanánt összeismerkedtek a gyerekotthon lakóival és attól kezdve minden este közös programokon, esti beszélgetéseken, alkalom adtán közös focizáson, filmnézésen vagy gitározáson, éneklésen vettek részt a napi szervezett kulturális programok után.

Nagyon hamar összeszoktak a munkacsoportok és önállóan, ügyesen közlekedtek a tanulóink. Korán kellett kelljenek és az időjárás is hideg őszies volt, de mindig jól indult a nap, pirkadatkor csoportosan indultak, mindenki a saját munkahelyére. Voltak akik a korai regionális buszokkal mentek az 5 – 6 km-re, másik településen lévő munkahelyekre, mások a helyi járattal értek be, ők a városszéli ipari telepre mentek dolgozni, és voltak olyan szerencsések is, a kőművesek, akik gyalog kellett bejárjanak a városközpontba, majd onnan vitték ki őket az aktuális munkapontokra építeni.

Mindenki magával hordta a munkavédelmi és biztonsági felszerelését, ami a következőkből állt: munkavédelmi cipő, munkaruha, munkavédelmi sisak, füldugók a hangos gépek miatt, munkavédelmi kesztyű és munkavédelmi szemüveg. Nyelvi nehézségek nem alakultak ki, mindenütt magyarul beszéltek, néhol román anyanyelvű munkatársakkal is dolgoztak együtt, ahol minden nehézség nélkül megértethették magukat. A termékelírások, szakmai szavak román és angol nyelvű megfelelőit a prospektusokból is kinézhették és a munkatársak segítségével követhették nyomon. A kapcsolattartás a munkahelyekkel a kísérőtanárok részéről telefonon keresztül állandósult és a munkahely látogatásra is folyamatosan volt lehetőség.

Az étkezés a szálláson volt megoldva, onnan vittek hideg ebédet is magukkal a tanulók. A finom reggelik után, hideg ebédet, sűlt húsokat, szendvicseket, zöldséggel és innivalóval vittek magukkal. A legnyugodtabb és legkiadósabb étkezés természetesen a vacsora volt, amikor helyi jellegzetes és ízletes ételeket fogyaszthattak. Ez izlett is, hiszen sokszor kértek repetát és közösen átbeszéltük, hogy milyen jellegzetesen helyi ételt szeretnének vacsorára a későbbiekben megkóstolni. Ezután közösen kiértékeltük a munkahelyi tapasztalatokat, megvitattuk a szakmai kérdéseket és elkészítették a munkanaplókat, majd következhettek a kulturális és szórakozást biztosító programok, érdekességek és a pihenés.

A munkahelyek mindegyike elégedett volt a tanulóink szakmai felkészültségével, motivációjával és a munkához való hozzáállásával. A tanulók munkáját a szakmai gyakorlat végén értékelőlapokon véleményezték a cégek a társas kompetenciák, szerszámhasználat, önálló munkavégzés, munkahelyi biztonságra való törekvés, szaknyelvi kifejezések ismerete alapján. Nagyon sok új gyakorlati ismeretet, szakkifejezést sajátíthattak el, gépkezelési valamint kézi tapasztalatot szerezhettek a munkahelyeken. Volt alkalmuk a helyi munkásokkal is összeismerkedni és közös munkafolyamatokban összedolgozni. A csapatmunkában is megállták a helyüket.

A fent említett partnereinkkel együtműköve gazdag kulturális és szabadidős  programkínálatra, természetjárása nyílt lehetőségük a munka után tanulóinknak. Két szombati nap buszos kiránduláson voltak a Gyimesekben a Sky Ghimes bobpályán és a Gyilkos-tónál, amikor a tavat közelről körbejárták, megismerhették keletkezésének történetével és a környező élővilágával együtt. Ezen kívül meglátogatták a Csíki Székely Múzeumot és a Csíksomlyói Kegytemplomot, másik alkalommal csónakázhattak a Gyilkos-tavon, túrázhattak a Kis Cohárd sziklán, tiroli kötélpályáztak és végigsétáltak a Békás-szoroson. A természetjárást, túrázást a Súgó barlangnál is folytatták. Másik vasárnap Szárhegyen lovagoltak, szalonnasütéssel egybekötve és a gyerekotthon lakók által elkísérve egy csodás közös program keretében. Volt közös focizás, zenélés, éneklés, filmnézés, étkezések, nagy beszélgetések, ennek köszönhetően barátságok és szerelmek is szövődtek.

A hétköznapokat a következő programok színesítették: 

 • Túra a Szent Anna kápolnákhoz
 • Kézműves foglalkozás
 • Városnézés
 • Paint Ball
 • Délutáni lovaglás Szárhegyen és találkozás az ottani gyerekotthon lakóival
 • Szárhegyi Lázár Kastély bemutatása
 • Súgó barlang túra

 

Iskolánk és tanulóink több dologban is igyekeztek karitatívan támogatni a házigazda Gyermekotthont, hiszen adomány gyűjtést követően játékokkal, ruhákkal, könyvekkel és szerszámokkal is segítettük az ott lakókat. Az adományokat Csabai Csaba gyakorlatioktatás-vezető adta át. A másik dolog az asztalos tanulók által készített szabadtéri asztalokat és padokat jelentette, amit a mindennapi élet során, főként nyáron tudnak majd használni.
             Szakmai szocializációjuk során a tanulók fejleszthették érzelmi intelligenciájukat, befogadó képességüket, kezdeményező és alkalmazkodó képességüket. Megerősödött szakmai motivációjuk és igényük a további szakmai fejlődés iránt, mivel gyakorlati és elméleti tudásukat is újabb érdekességekkel, vállalatműködési ismerettel egészíthették ki.
                 Hazatérésük után a diákok munkáját osztályoztuk, szakmai tapasztalatuk elismerésre került.

Magyari Levente kísérőtanár

2. kiutazó turnus

Wroclaw, Lengyelország - Erasmus+ szakmai gyakorlat
 

Lengyelországba 2019. október 20-án reggel indultunk 3 kisgyermekgondozó, 8 fodrász és 10 autószerelő tanulóval. Wroclaw városába utaztunk szakmai gyakorlatra. Abba a lengyel városba, amely 2018-ban az European Best Destination szavazásán a „legjobb európai úti cél”címet nyerte el. Wroclaw Lengyelország negyedik legnagyobb és legrégebbi városa, Szilézia történelmi központja. 2016-ban az Európa Kulturális Fővárosa címet is elnyerte. A városban 5 folyó, 12 sziget és 130 híd teszi hangulatossá. Utazás előtt már nagyon kíváncsian nézegettük az interneten található képeket, információkat.

 

 Mindenki nagy izgalommal várta tehát, hogy kezdetét vegye a nagy kaland, a 3 hetes gyakorlat, amely többségében életük első hosszabb otthonról távol töltött idejét jelentette. Utazásunk nagyon kényelmesen telt. Az autóbusz, amellyel utaztunk minden várakozásunkat felülmúlta. A sofőrök pedig nagyon barátságosak és segítőkészek voltak. Szlovákián és Csehországon is keresztül kellett mennünk, csodálatos tájakon jártunk a Tátrában és így jutottunk el végül Lengyelországba. Az odafelé vezető út 13 órán át tartott. Wroclawi fogadószervezet egyik tagja már a szállás előtt várt bennünket. A szállásunk, a Vanilla Hostel igényes, tiszta és a célnak teljesen megfelelő volt. Szobáink 3-4 személyesek voltak külön fürdőszobákkal, a folyosón pedig több helyen volt konyharész is. A szobák elosztásánál figyeltünk arra, hogy a barátok, osztálytársak egy szobában lakjanak, mindenki legnagyobb megelégedésére. Ekkor kaptuk meg az utazási igazolványokat is, amely lehetővé tette az ingyenes közlekedést a városban, így nemcsak a munkahelyekre tudtak eljutni a tanulók, hanem a várost is felfedezhettük.

A következő nap reggelén 4 autószerelő fiút már korán reggel elvittek a munkahelyükre, hogy megismerkedjenek a hellyel, és az odavezető úttal. A csoport többi tagjával először a wroclawi fogadószervezet, a MODE központba kellett mennünk, hogy a diákok megkapják a megfelelő tájékoztatást és az ott töltött időre vonatkozó szabályokról.

A csoportot a helyi szervezet ezt követően egy városnéző túrára invitálta, ahol a csoportunk megismerkedhetett Wroclaw belvárosával, híres épületeivel, nevezetességeivel. Mindenki nagyon élvezte a sétát, mivel felfedeztek olyan helyeket, ahová biztosan vissza szerettek volna menni a későbbiekben.

Megtudtuk, hogy a várost a „törpék városának” is nevezik, ugyanis több mint 300 bronzból készült törpét helyeztek el szerte a városban, ezek mára a város szimbólumává váltak. Ezek a 20-30 cm nagyságú törpék mindenütt megtalálhatók és ugyanazt csinálják, mint az emberek, esznek-isznak, bankolnak, dolgoznak, fagyiznak vagy épp sétálnak. Az egyetem előtt például egy tanuló törpét találtunk. Méretük miatt nem könnyű észrevenni őket, de a keresgélésük nagyon jó program egy városnéző sétára. Mi is észrevettünk néhányat és a csoporton belül egy versenyt hirdettünk, „Ki fényképez le több törpét?” címmel. A nyertes Kiss Viktória közel 80 törpét fotózott le a 3 hét alatt. Jutalma egy nagy doboz Merci csokoládé volt.

Az első hétfő este folyamán a helyiek vendégül láttak bennünket egy hagyományos, nagyon hangulatos lengyel étteremben egy ízletes vacsorával, ahol lengyel specialitásokat, helyi ételeket kóstolhattunk meg. Az ételek nagyon finomak voltak és nagyon jól éreztük magunkat.

Következő nap elkezdődött a többiek számára is a munkahelyek megtekintése. Az első nap a MODE irodájának egyik képviselője kísért el minden diákot a kijelölt helyre. Ezen a napon még nem kellett dolgozniuk csupán a bemutatkozás történt meg. Kizárólag az első napon elvitt 4 autószerelő fiú kezdete meg a munkát ezen a napon. Minden munkahelyen nagyon szívélyes fogadtatásban volt része tanulóinknak, bár egyre inkább kezdett beigazolódni az a sejtésünk, hogy az idegen nyelvvel lesznek a legnagyobb gondja diákjainknak. A munkáltatók többsége ugyanis se németül, se angolul nem beszélt jól. Sok esetben a tanulók hasznára vált a telefonjukra letöltött lengyel fordító program. Szerencsére, a tanulóink nagyon talpraesettek voltak, így mindig meg tudták értetni magukat, jól eligazodtak. A telefon azonban más tekintetben is jó szolgálatot tett a számukra, mivel a wroclawi közlekedésben segített nekik könnyebben tájékozódni. Pár nap alatt nagyon rutinosan, önállóan használták a város tömegközlekedését.

Ezután  mindenki egyre jobban kezdett beleszokni a munkába. Mindösszesen egy-két alkalommal merültek fel hiányosságok (védőfelszerelés, nem szakirányú feladatkiosztás) a munkáltató részéről, amelyet miután jelzéssel éltünk gyorsan ki is javítottak. A kapott ételek eléggé különböztek a számunkra megszokott ízektől, ezért kisebb csoportokban kezdtek el a diákok esténként főzni. Több konyhában készült makaróni, paprikás krumpli, chilis-babos karaj, a fiúk tojáslevest főztek, pudingokat, egyszer pedig két csapat palacsintát sütött.

Ahogy teltek a napok egyre inkább kezdtek beleszokni a tanulók az önállóságba. Kötelességtudóan készültek minden egyes nap munkába. Időben indultak, és minden esetben jelezték nekünk, amikor távoztak illetve, amikor megérkeztek. Egy-két lány sötétedés után végzett a munkában, ugyanis akadt olyan szalon a gyakorlati helyek között a fodrászoknak, ahol délelőttös és délutános műszakban is dolgoztak diákjaink. Eléjük a villamosmegállóba minden alkalommal lement egy fiú, hogy biztonságba érezzék magukat hazafele jövet. Ezt nagyon jól megszervezték a tanulók egymást között.

A munkavégzés világába is egyre inkább belerázódtak a tanulók, ahogy teltek a napok. Az autószerelő fiúk végezték a szakterülethez legközelebb álló feladatokat. Minden nap lelkesen számoltak be az újabbnál-újabb rájuk bízott feladatokról. Legnagyobb nehézségeik a kisgyermekgondozó lányoknak adódtak, de nekik is csak amiatt, hogy a kolleganőik az óvodákban szinte semmilyen idegen nyelven nem beszéltek. Ezeket a helyzeteket is jól oldották meg a lányok. Kétségeik és bizonytalanságaik eloszlatására ellátogattunk a gyakorlati helyükre, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy elégedettek velük az óvodákban. Fodrász tanulóink is elégedettek voltak a munkahelyeikkel bár a konkrét gyakorlást leginkább egymás haján gyakorolva, bemutatva végeztek. A szalonokban nagyon kedvesen fogadták őket és szakmai szempontból is nagyon sokat tanultak.

Az első hét lezárásaként az egész csapat a péntek estét a belvárosban töltötte. Mivel Wroclaw egy nyüzsgő nagyváros, ezért úgy döntöttünk, hogy lehetőséget adunk a számukra, hogy kikapcsolódásként megnézhessék az esti belvárost is. Számtalan utcazenész, árnyjátékos, pantomimes mellett még Deadpool-lal is találkozhattak, amely azt hiszem a legnagyobb élmény volt a számukra. Nagyon jól érezték magukat.

A hétvége a pihenés mellett a rendrakásról valamint a mosásról szólt. A szálláson volt egy mosógép, ami gyakorlatilag egész hétvégén a csapatunk szolgálatában volt. Szombat délutánra szerveztünk egy közös programot. Mivel gyönyörű idő volt, ezért ellátogattunk a város Japán kertjébe. A kirándulást ezen a gyönyörű helyen mindenki nagyon élvezte. A kert mellett egy nagyon látványos szökőkutat is megtekinthettünk. Ott szintén lehetőségük volt, még sétálni és fényképezni. Mindenki maradandó élményként emlékezik vissza erre a programra.

A vasárnapi napra is közös programot terveztünk, de az időjárás szeszélyessége végül közbe szólt. Úgy tűnt esni fog, ezért többen a pihenés és az otthon maradás mellett voksoltak. A bátrabbakkal azonban elmentünk egy hajókirándulásra, az Oderára. Az időjárás végül mégis csak kegyes volt hozzánk, mert a hajókázás alatt végül egész tiszta időnk volt. Akik részt vettek a hajókázáson egy újabb program ötlettel álltak elő, amikor az Odera felett felfedeztük az egyik partról a másikra közlekedő felvonót.

Hétfőn ismét a szokásos menetben indult a munkahét. A gyerekek már segítség nélkül, zökkenőmentesen indultak el dolgozni. Mi egyre inkább csendes megfigyelői lettünk a felelősségteljes önállóságuknak. Továbbra is mindenről beszámoltak, de egyre inkább belerázódtak a wroclawi létbe.

Keddre végül sikerült utána járni az Odera felett közlekedő felvonó kiindulási pontjának, így a program végül önkéntes módon megvalósult. A Polinka nevű felvonón átmentünk az Odera túlpartjára, és egy közös séta után ismét felvonóval tértünk vissza. A tanulók nagyon élvezték, egy újabb élménnyel gazdagodtak.

Szerdán érkezett került sor a váltásra, így az első csapat kísérőtanár csütörtökön már indult haza. Nagyon jól boldogultak a gyerekek, remek csapattá alakultak. Ha szükséges volt ügyesen segítették, kiegészítették egymást. Semmilyen magatartás illetve munkabeli probléma nem adódott. Mindig szívesen gondolunk vissza ezekre az élmény dús napokra, amit velük tölthettünk Lengyelországban.
 

A szállás nagyon szép helyen volt a város központjában, a kísérő tanárok második csoportja is elégedett volt a körülményekkel. Komfortos és megfelelt az elvárásoknak. A szobák tiszták és kényelmesek voltak. A diákok minden reggel önállóan keltek és indultak munkába, késés sosem fordult elő. Nagy kedvvel mentek és jó kedéllyel mesélték a mindennapi élményeiket. A kommunikációt ügyesen megoldották a google fordítóval angol, lengyel, és előfordult az is, hogy ukrán nyelven az autószerelő kollégákkal.

A közlekedést ugyanilyen ügyesen megoldották ebben a 650 ezres nagyvárosban. A hazautazás napján ellátogattunk az Auschwitzi múzeumba, amely program nagyon megrázó és döbbenetes élmény volt.  A busz, amellyel hazahoztak bennünket, kényelmes és biztonságos volt. A diákok nagyon örültek annak, hogy önmaguk készíthették az ételeiket. Nagyon jól megszervezett program volt.

Köszönjük az Erasmus + programnak a lehetőséget.

Dudás Márta és Nagy Donatella kísérőtanárok

 

Résztvevő:
10 autószerelő tanuló:

Andrikó Ádám Mihály

Butty Alex

Horváth Attila

Sipos István Zsolt

Sólya Rudolf

Szabó Dávid

Kovács Márk József

Szemerédi Attila József

Juhász Zoltán

Virág Miklós

Fogadó cégek:

Dom Samochodowy Germaz

Kísérőtanárok

 

 

 1. turnus kísérőtanárok:
   

Ballabás Sándorné

Csenkiné Zatykó Helga

Nagy  Donatella

 

 

 

 

 

 1. turnus kísérőtanárok:

   

Bajáki Imre

Adorján  Ferenc Józsefné

Endre Zsófia

3 kisgyermekgondozó:

Horváth Dorina

Nagy-Gál Gabriella

Balogh Izabella

Fogadó cégek:

Zielona Baza
"Wrocławskie Dzieciaki"

Kindergarten No. 27 "Skrzaty"

8 fodrász tanuló:
Kiss  Viktória Noémi

Szabó Petra

Szabó Csilla

Ónodi Viktória

Vas Mercédesz

Szabó Lúcia Réka

Kovács Emese

Rácz Dzsenifer

Fogadó cégek:

Salon Fryzjerski Malgorzata Micygala,
Kessara Hair Studio, Salon Qualite

Külön köszönjük a MODE – Move and develop Foundation partnerségét, segítségét és a fogadó cégek nyitottságát, hogy lehetővé tették a program megvalósulását Wroclawban.

 

A Wroclawban megvalósult mobilitás értékelése
 

Kitűzött cél

Megvalósulás

Megvalósulás indikátorai

Megjegyzés

21 tanuló 3 szakma

21 tanuló 3 szakma

Tanulói létszám rendben. 100%

A szakok között változás történt visszalépés miatt.

Érdemek, tapasztalat és magaviselet alapján választottuk be a pótszemélyeket.

Szakmai fejlődés és munkahelyek minősége

Rendben.

Kis és középvállalkozások nagy tapasztalattal.

Munkahelyek minősége: 100%

Szakmai fejlődés: 90%

 

 

 

A tanulók mindenhol elégedettek voltak.

Legjobban az autószerelők.

Idegen nyelvi felkészülés – szak szavak – az iskolában.

Szakmai szótár be volt gyakorolva, felkészülés itthon angol és német szakmai szövegekkel és szakszavakkal.

 

Helyszíni alkalmazás 80 %
Németül nem tudtak a helyiek, angolul is csak kevesen beszéltek.

Idegen nyelvre angolra volt szükség. Pontos kommunikáció érdekében lengyel nyelvfordítót használtak a tanulók.

Idegen nyelvi fejlődés és szakmai kommunikáció.

Szókincs bővülés igen, önálló társalgás csak angolul valósult meg értékelhetően, de ebben nagy előrelépések történtek.

75 %
 

Német nyelvre ritkán volt szükség.

Önálló közlekedés megtanulása

Kisebb és nagyobb távolságok is voltak: busz járatokkal közlekedtek.

100 %
 

Előfordult késői hazaérkezés, ilyenkor a fiúk megvárták és vissza kísérték a lányokat.

Külföldi, kelet-európai kultúra felfedezése, érdeklődés a tanulók részéről.

Rengeteg kulturális programra volt lehetőség. Ismerkedés a nagyvárosi élettel, helyi ételekkel, városképpel, tájjal, természeti és földrajzi adottságokkal és az Auschwitzi haláltáborral.

Kultúra – 100 %

Természet – 90 %
Földrajzi adottságok – 100 %

Étkezés – 90 %

Tolerancia – 100 %

Részt vettek a tanulók a változatos programokon, maguknak is szerveztek és Auschwitzben  tolerancia elmélyítésen is részt vettek.

Munkanaplók teljesítése

Mindenki megírta, de azért kicsit át kellett nézni

95 %

Néhányan elég szűkszavúan írtak.

Mentorok segítőkészsége

Minden cégnél segítőkészek voltak.

100 %
 

Mindenki rendben

Mentorok idegen nyelvi tudása

Segítettek ahol kellett, de németül nem beszéltek, néhol angolul is keveset
 

85 %

Mindenki segítőkész volt.

Szakmai motiváltság alakulása

A változatos munka és a jól szervezett bemutatók örömmel töltötték el a gyerekeket és motiváltak voltak.

95%
 

A saját szakmájában mindenki megerősödött, elköteleződött.

Szállás, étkezés, komfort, biztonság és helyismeret

Alkalmazkodva a helyi lehetőségekhez, kellemesen érezték magukat.

90%

Önállóak és elégedettek voltak.

Résztvevő tanulók közösségként való viselkedése

Közösségként viselkedtek, segítették egymást, közösen főztek, hazakísérték a lányokat.

100%

A szállás eloszlás és munkahelyek szerint kis csapatokban még jobban figyeltek egymásra.

Résztvevők érése, személyiségfejlődése – önállóság, a komfort zóna elhagyása

Láthatóan fejlődtek, kezdeményeztek, egyre ügyesebben közlekedtek, megnyíltak, sikerélményeik voltak és barátkoztak. Új dolgokban próbálhatták ki magukat. Új látnivalókat kerestek meg és fedeztek fel.

100%
 

Az önálló munkavégzés, közlekedés és a környék fokozatos felfedezése, közös séták, utazások megtette a hatását.

Hazatérésük után a diákok munkáját osztályoztuk, szakmai tapasztalatuk elismerésre került.

 

Ágoston Tibor Pál
Tegintézmény-vezető

Magyari Levente       
Nevelőtanár
Projekt koordinátor   

Kiskunfélegyháza,
2020.06.29.