Back to top

Pedagógusok

Ssz.

Név

Munkakör

Iskolai végzettség és szakképzettség

E-mail cím

Telefonszám

1

Adorján Ferenc Józsefné

oktató

magyar - ének szakos általános iskolai tanár,  énekkar vezető, könyvtáros asszisztens, fejlesztődifferenciáló szakpedagógus

[email protected]

76/462-155

2

Ágoston Tibor

oktató

mezőgazdasági gépészmérnök, okleveles gépész mérnök-tanár, minőségellenőr, oktatás informatikus, Közoktatási vezető, kistérségi tanügyigazgatási szakértő,

[email protected]

70/938-4476

3

Árvainé Borits Éva

oktató

matematika-kémia szakos általános isk. tanár, matematika szakos tanár

[email protected]

76/462-155

4

Bakos Aranka

oktató - kollégiumi nevelő

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, kommunikáció szakos bölcsész, jogi szakokleveles közoktatási szakember, politikai tanácsadó, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

[email protected]

76/462-155

5

Ballabás Sándor

oktató

üzemmérnök, műszaki tanár, minőségellenőr (Okj)

[email protected]

76/461-565

6

Ballabásné Dudás Márta

oktató

orosz szakos középiskolai tanár, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár,szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

[email protected]

76/462-155

7

Balog László

oktató

kőműves mester, műszaki szakoktató, vízépítési technikus

[email protected]

70/866-45-43

8

Balogh Mihály

oktató

cukrász

[email protected]

76/462-155

9

Balog Pál

oktató

műszaki szakoktató, gáz és olaj tüzelő berendezés szerelő, üzembehelyező (Okj), gáz és olajtüzelő berendezés minősítő és felülvizsgáló, Ipari gáz és olajtüzelő berendezés kezelő, Gázfogyasztó berendezés és csőhálózat szerelő mester, 

[email protected]

70/333-59-14

10

Balogné Rácz Margit

oktató - kollégiumi nevelő

munkavédelmi technikus, tűzvédelmi előadó, könnyűipari mérnök, könnyűipari mérnök szakos mérnöktanár

[email protected]

76/462-155

11

Bánóczki Krisztina

oktató

tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanár és hallás sérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeuta

[email protected]

76/461-565

12

Berecz Mária

oktató - kollégiumi nevelő

történelem szakos középiskolai tanár és régész, drámapedagógus

[email protected]

76/462-155

13

Berecz Zsolt

oktató

gépjárműtechnikai szerelő, szakközépiskolai érettségi, műszaki szakoktató

[email protected]

70/339-69-44

14

Blöszelné Kovács Andrea

oktató - kollégiumi nevelő

pedagógia szakos nevelő

[email protected]

76/462-155

15

Boda Zoltán

oktató

műszaki szakoktató, autó szerelő mester

[email protected]

70/334-9222

16

Borzainé Lukács Mónika

oktató

társadalombiztosítási szervező, szociális munkás, okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár és okleveles andragógus tanár

[email protected]

76/462-155

17

Böröcziné Nagy Erika

oktató

történelem szakos bölcsész és tanár, magyar szakos középiskolai tanár, magyar-történelem szakos tanár közoktatásvezető, szakvizsgázott pedagógus

[email protected]

30/496-85-30

18

Bucsi Ferenc

oktató

programozó matematikus

[email protected]

76/462-155

19

Bujdosó Imre

oktató

gépészmérnök, okl. gépészmérnöktanár, minőségellenőr, oktatás informatikus, számítástechnikai szoftver üzemeltető,

[email protected]

70/984-97-62

20

Csalárné Tóth Erzsébet

oktató

orosz szakos ált isk. tanár és népművelő, francia szakos nyelvtanár,magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar nyelv és irodalom bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető  mentortanári szakterületen)

[email protected]

76/462-155

21

Csenki Attila

oktató

famegmunkáló (technikus), műszaki szakoktató faipai szakirányon, okleveles mérnöktanár (faipari szakirányon)

[email protected]

70/456-85-65

22

Csenki Julianna Katalin

oktató

szociális munkás,  gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens (Okj), szakvizsgázott szociális munkás

[email protected]

76/462-155

23

Csergő József

oktató - igazgatóhelyettes

matematika-testnevelő szakos tanár, matematika szakos tanár, közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga

[email protected]

70/387-9855

24

Csóti Sándor

oktató - kollégiumi nevelő

pedagógia szakos általános iskolai tanár

[email protected]

76/462-155

25

Dencsné Bíbok Klára

oktató

női ruha készítő, műszaki szakoktató

[email protected]

30/983-35-80

26

Domokos Sándor

oktató

élelmiszeripari üzemmérnökmérnök, gépészmérnök, okleveles mérnöktanár

[email protected]

76/462-155

27

Dongó Péter

oktató

mérnök informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár, okl. informatika tanár, gépészmérnök

[email protected]

76/462-155

28

Dongó Sándor

oktató

műszaki szakoktató, gyógypedagógiai asszisztens, mérnöktanár, gázvezetés és készülék szerelő mester gáz és olajtüzelő berendezés szerelő és üzembehelyező, gáz és olajtüzelőberendezés minősítő felülvizsgáló, Ipari gáz és olajtüzelő berendezés kezelő,

[email protected]

70/456-52-07

29

dr. Balogné Dévai Katalin

oktató

ifjúsági védőnő, egészségügyi közgazdasági és menedzser szakokleveles védőnő, okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles andragógus

[email protected]

70/376-44-95

30

Endre Zsófia

oktató

történelem szakos általános iskolai tanár és  népművelő, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,  történelem szakos bölcsész és tanár és szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

[email protected]

76/462-155

32

Farkas Dominika

oktató

okleveles középiskolai testnevelő tanár és okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

[email protected]

76/462-155

33

Fazekas Anita

oktató - kollégiumi nevelő

okleveles magyartanár és okleveles történelemtanár

[email protected]

76/462-155

34

Fekete Róbertné

oktató

magyar-orosz szakos általános isk. tanár,  okl.angol nyelvtanár, angol szakos nyelvtanár

[email protected]

76/462-155

35

Fodor Szabolcsné

oktató - kollégiumi nevelő

művelődésszervező

[email protected]

76/462-155

36

Görög Gyöngyi

oktató

felnőtt szakápoló, eü.szakoktató

[email protected]

76/462-155

37

Görög Szilvia

oktató

élelmiszeripari gépészmérnök, élelmiszeripari gépész műszaki tanár, informatika szakos tanár, tanügyigazgatási szakértő pedagógus  

[email protected]

70/374-7767

38

Gyovai Norbert

oktató

gépészmérnök

[email protected]

70/382-13-43

39

Hideg János László

oktató

magyar nyelv és irodalom szakos tanár és könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakon)

[email protected]

70/372-5768

40

Hidegné Kohajda Edina

oktató

általános iskolai idegen nyelv (angol) oktatására képesített tanító, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár

[email protected]

70/332-1409

41

Horváthné Czirkó Mária

oktató

ifjúságsegítő, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

[email protected]

76/462-155

42

Huszka Zsolt

oktató

földrajz szakos tanár, okl. kollégiumi nevelő, angol nyelv és irodalom szakos tanár, dráma és színházpedagógus, intézményvezető és középvezető területen szakvizsgázott pedagógus, okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanár

[email protected]

76/462-155

43

Józsa-Szerdahelyi Anett

oktató

testnevelő- edző, okl. testnevelőtanár és okl. egészségfejlesztő tanár

[email protected]

76/462-155

44

Juhászné Keserű Csilla

oktató

férfi ruha készítő, főiskolai közgazdász szakmérnök, könnyűipari mérnök, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

70/866-45-42

45

Káposztás Attila

oktató

történelem szakos bölcsész, török szakos történész

[email protected]

70/619-41-48

46

Kapus György

oktató

kémia-környezettan szakos középiskolai tanár 

[email protected]

76/462-155

47

Kardosné Molnár Szilvia

oktató

történelem- orosz szakos tanár, történelem szakos bölcsész és tanár  

[email protected]

70/331-15-80

49

Keresztesi István

oktató

gépi forgácsoló (esztergályos), üzemmérnök, műszaki tanár 

[email protected]

20/450-09-17

50

Kertész János

oktató

bőrfeldolgozóipari üzemmérnök, bőrfeldolgozóipari szakos műszaki tanár, könnyűipari mérnök 

[email protected]

70/331-64-02

51

Kisné Patai Edit

oktató

közgazdász, okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing), szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

[email protected]

76/462-155

52

Kiss Gergely

oktató - kollégiumi nevelő

festő, földrajz szakos tanár, valamint rajz szakos tanár

[email protected]

76/462-155

54

Kovács Nóra

oktató

német nyelv és irodalom szakos tanár, középiskolai testnevelő tanár, aerobic edző,

[email protected]

76/462-155

55

Kürtösi József

oktató

mérnök- informatikus, műszaki informatikai szakos mérnöktanár, okleveles informatika tanár

[email protected]

76/462-155

56

Ladányi István

oktató

épületasztalos, számítástechnikai szoftver üzemeltető, műszaki szakoktató (faipar)

[email protected]

70/387-98-52

57

Lajos Zsoltné

oktató

munkavállalási tanácsadó

[email protected]

76/461-565

58

Losonczi Erika

oktató

fodrász, fodrász mester, műszaki szakoktató

[email protected]

76/462-155

61

Lövei Henriett

oktató

magyar nyelv és irodalomszakos bölcsész és tanár, francia szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

[email protected]

76/462-155

62

Luchmann Gábor

oktató

általános iskolai és angol nyelv oktatására képesített tanító, közgazdász, közgazdász pénzügyi szakirányon

[email protected]

76/462-155

63

Magyari Levente

oktató - kollégiumi nevelő

történelem tanár-történész, történelem tanár

[email protected]

70/243-39-77

64

Makányné Kis Emese

oktató

kereskedő boltvezető, élelmiszer eladó, élelmiszermérnök 

[email protected]

76/462-155

65

Makra Flóra

oktató - igazgatóhelyettes

magyar történelem szakos ált.isk tanár, történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 

[email protected]

76/462-155

66

Mester Ernő

oktató

középiskolai testnevelő tanár, szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga tanügyigazgatási szakértői területen

[email protected]

70/337-33-55

67

Mészárosné Gémes Anikó

oktató

vegyesbolti eladó, üzleti szakoktató kereskedelmi szakirányon, okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing)

[email protected]

70/469-71-51

68

Mihalik-Kurucz Anita

oktató - kollégiumi nevelő

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

76/462-155

69

Nagy Donatella

oktató

újságíró II, informatikus könyvtáros (kiadói ismeretek)  gyógypedagógus, értelmileg akkadályozttak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

76/462-155

70

Nagyné Patkó Anikó

oktató

fodrász, agrármérnök, gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

76/462-155

71

Nemes Zoltán

oktató

szobafestő- és mázoló, műszaki szakoktató, okl. technikatanár, karate-do sportágban edzői, oktatói, tanfolyami gyakorlatvezető

[email protected]

70/457-4884

72

Nemesné Kalmár Bernadett

oktató

programkezelő, idegenvezető és hostes német nyelven, idegenforgalmi és szálloda szakon közgazdász, menedzser szakképesítésű közgazdász, okleveles közgazdásztanár

[email protected]

76/462-155

73

Némethné Palotás Katalin

oktató

női ruhakészítő, óvodai dajka

[email protected]

70/339-29-54

74

Ócsai Mihály

oktató

villamos üzemmérnök

[email protected]

70/459-94-96

75

Orosziné Gulyás Mária Ildikó

oktató

üzemgazdász belkereskedelmi szakon, pénzügyi számviteli főiskola, közgazdász vállalkozás fejlesztési szakon, közgazdász tanár kereskedelmi szakon, közoktatási vezető,

[email protected]

70/335-27-15

76

Pálinkó Csaba

oktató

karosszéria lakatos, hegesztő, karosszéria lakatos mester 

[email protected]

70/701-47-25

78

Pintér Katalin

oktató

angol nyelv és irodalom szakos tanár és művelődésszervező- rendezvényszervező szakirányon

[email protected]

76/462-155

79

Pintér Zsolt

oktató

műszaki szakoktató építő szakirányon, acs-állványozó, gépkezelő és karbantartó technikus

[email protected]

70/331-79-10

80

Pozsárné Nagy Brigitta

oktató

francia szakos nyelvtanár, számítástechnikai szoftver üzemeltető

[email protected]

76/462-155

81

Rádi Istvánné

oktató

matematika-orosz szakos ált. isk.tanár, német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

[email protected]

76/462-155

82

Rádi Mihály

oktató

hegesztő, szakoktató műszaki ismeretek, szakoktató járművezetési gyakorlat, szakoktatói közlekedési ismeretek

[email protected]

70/459-03-63

83

Ruzsinszki Andrea

oktató

gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

76/462-155

84

Sallai Krisztián

oktató

testnevelő-edző

[email protected]

76/462-155

85

Seres Edina

oktató

gyógypedagógus 

[email protected]

76/461-565

86

Sipos-Seres Katalin

oktató

egészségtantanár, egészségtan- pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus 

[email protected]

70/330-5290

87

Surján Attila

oktató - kollégiumi nevelő

magyar szakos ált. isk. tanárrá, okleveles kollégiumi tanár 

[email protected]

70/339-70-37

88

Szabó Péterné

oktató - igazgató

nevelőtanár, német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, gyermek és ifjúságvédő,  szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető 

[email protected]

76/462-155

89

Szabóné Varga Edit

oktató - kollégiumi nevelő

andragógus (művelődésszervező)

[email protected]

70/339-99-19

90

Szalainé Punyi Edina

oktató

cipőkészítő, bőrfeldolgozó technikus, technika szakos tanár és pedagógia szakos nevelő, gyógypedagógiai segítő munkatárs

[email protected]

76/461-565

91

Szarka Vince

oktató

épületasztalos, műszaki szakoktató 

[email protected]

70/338-53-26

92

Szilágyi Zoltán

oktató

épületburkoló, számítógép üzemeltető,  építési és műszaki ellenőr és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlására jogosult

[email protected]

70/866-26-17

93

Takácsné Veres Katalin

oktató

vegyesbolti eladó, nevelőtanár, fogyasztóvédelmi ellenőrző és elemző, okleveles élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök

[email protected]

76/462-155

94

Tanácsné Oroszi Melinda

oktató

bérügyintéző, magyar nyelv és irodalom szakos tanár és pedagógia szakos nevelő, okl nyelv és beszédfejlesztő tanár, segédkönyvtáros 

[email protected]

76/461-565

95

Téti Tímea

oktató

fodrász, fodrász mester, műszaki szakoktató, kis- és Középvállalkozások ügyvezetője I.

[email protected]

76/462-155

96

Tóth-Fodor Anett

oktató

uszodamester, földrajz- testnevelés szakos tanár, tornasportedző, aerobic- fittnes sportoktató,aerobic sportoktató, 

[email protected]

76/462-155

97

Törköly Csaba György

oktató

fémforgácsoló, gépgyártástechnológia-számítástechnikai technikus, gépészmérnök, gépészmérnök minőségügyi, okleveles mérnöktanár (gépészmérnök)

[email protected]

70/374-89-52

98

Türkössy Tóth Zita

oktató

felnőtt szakápoló technikus, diplomás ápoló, általános ápoló és általános asszisztens,

[email protected]

76/462-155

99

Varga Zoltán

oktató

angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 

[email protected]

76/462-155

100

Vargáné Fekete Judit Melinda

oktató

pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens (felsőfokú), szociálpedagógus, fejlesztő differenciáló szakpedagógus

[email protected]

76/461-565

101

Vidéki Attila István

oktató

fémforgácsoló, építészmérnök, épület energetikai tanúsító, okleveles mérnöktanár (építészmérnök)

[email protected]

20/510-69-30

102

Víg-Balogh Annamária

oktató

magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon

[email protected]

76/461-565

103

Vízhányó Jenő

oktató

matematika-technika szakos középiskolai tanár, informatika szakos tanár

[email protected]

30/970-72-62

104

Volentér Zsolt Ákos

oktató

könnyűgépkezelő, magasépítőipari technikus, szobafestő és mázoló 

[email protected]

76/462-155

105

Zsibrita Tibor

oktató

csőhálózat és berendezés szerelő (gázvezeték és készülékszerelő), hegesztő alapfokú szakmai ismeretek 

[email protected]

70/615-01-36