Back to top

Pedagógusnapi kitüntetések

2021. június 14én rendezték meg a Kiskunhalasi Szakképzési Centrumban az éves Pedagógusnapot. Iskolánk dolgozói közül hárman a Siker kovácsa díjat és ketten Életmű díjat illetve egy Nevelés támogatója díjat kaptak. Továbbá Pető Anasztázia számítógépes adatrögzítő Speciális SZKTV döntőbe jutásáért és Járvás Mercédes fodrász ÁSZÉV 3. helyért a kőműves és burkoló diákok közül pedig Forró Attila (68%), Farkas Zoltán István (93%), Horváth András (94%) kőműves SZKTV és Fekete Alex(62%) burkoló SZKTV versenyen elért eredményükért elismerésben részesültek. A díjakat a főigazgató úr adta át.

ÉLETMŰ DÍJ

Árvainé Borits Éva Valéria iskolánk matematikatanára és munkaközösség-vezetője, aki 2000 óta dolgozik intézményünkben.  Az itt eltöltött hosszú évek alatt minden képzéstípusban oktatott, tanított szakiskolai osztályokban, szakképzési Híd-programban, szakközépiskolában, szakgimnáziumban, technikumban, szakképzés utáni érettségit adó képzésben, ő az esti és digitális oktatás meghatározó alakja. Sokéves általános iskolai tapasztalatát, módszertani tudását nagy hatékonysággal alkalmazza a gyengébb képességű tanulók oktatásában, felzárkóztatásában.  Munkaközösség-vezetőként szervezi a természettudományos tárgyakat tanítók tevékenységét, pályázatok résztvevőjeként a szociális hátrányokkal küzdő diákokat segíti. Mint osztályfőnök maximális odafigyeléssel és empátiával neveli a rábízott ifjúságot, tartja a kapcsolatot a szülőkkel, illetve a felnőtt hallgatókkal. Kitűnő szervezőképességével biztos koordinátora az iskolai rendezvényeknek. Minden feladatát nagy precizitással és odaadással végzi, segítőkészsége mind a kollégák, mind a diákok felé kimeríthetetlen. Munkája iránti elkötelezettsége példaértékű minden kolléga számára.

Ágoston Tibornak Pál munkássága elismeréseként  a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum vezetősége  Életmű-díjat adományoz. Ágoston Tibor 38 éve dolgozik a szakképzésben, ebből 14 évig igazgatta a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot. Számos iskolai fejlesztés, innováció köthető a nevéhez. Hitt a pályázati lehetőségekben, mely igazgatói pályafutásának végén teljesedett ki az Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára elnyert pályázattal. Szakmai elhivatottsága, innovatív szemlélete tiszteletreméltó. Lehetőségeihez mérten biztosította az intézmény minden dolgozójának a megfelelő tárgyi feltételeket, melyek a sikeres munka alapfeltételéül szolgálnak. Hisz az élethosszig tartó tanulás fontosságában. Emberközpontú gondolkodásmódja, demokratikus közvetlen stílusa, több évtizedes pedagógiai munkássága alatt kristályosodott ki.

SIKER KOVÁCSA DÍJ

Vidéki Attila oktató szakmai felkészültséggel és a gyerekek iránti végtelen türelmével segíti a tanulók munkáját. A szakmáját nemcsak szereti, hanem szó szerint oktatja és tanítja is. Az építős területen irányítja és szervezi a tanulók mindennapjait. A naprakész, korszerű ismereteket beépíti a mindennapi munkájába. Jellemző rá a nagy munkabírás, temperamentum, határozott szervezés, és a problémák gyors átlátása Folyamatosan képzi magát, szereti az új kihívásokat, feladatokat, és a tanulóival sikeresen részt vesz szakmai versenyeken. Tanulóihoz mindig szigorú, és következetes, viszont szakmai tudása miatt tisztelik Őt. Emberközpontú gondolkodás módja, demokratikus, innovatív, lelkiismeretes stílusa, több évtizedes, kimagasló pedagógus munkássága példaértékű tanítványai és kollégái szemében is. Nincsenek túlzó elvárásai a diákokkal szemben. Ugyanakkor nagy rutinnal és érzékkel hozza ki minden-arra elhivatott –tanítványából a legtöbbet mind szakmailag, mind emberileg. A kolléga a korábbi illetve idei tanévben is nagy szerepet vállalt a kőműves tanulók SZKTV felkészítésében. Minőségi munkájának eredménye, hogy tanulói 93-94 %-os eredménnyel zárták az SZKTV-t. és 4 tanuló felmentéssel zárta az idei rendhagyó verseny időszakot.

Csenkiné Bihal Mária több éve készíti fel tanulóit a különböző versenyekre. A tehetséges tanulók felismerése, képességeik kibontakoztatása, majd a versenyekre való felkészítésük mindig is szívügye volt. Az általa tanított tárgyaknál azonban nem elég a tehetség, hiszen annak szorgalommal és kitartással kell párosulnia. Egy-egy versenyre való felkészülés rengeteg gyakorlást és lemondást igényel a tanulóktól, elengedhetetlen a tanárnő határozott személyisége, motiváló hozzáállása és hatalmas szakmai tapasztalata ahhoz, hogy a tanítványai kitartsanak egy-egy felkészülési időszakban. Iskolánkban 2018 óta tanít Irodai alkalmazások és Kommunikáció a titkári munkában tantárgyakat a számítógépes adatrögzítő osztály tanulóinak. A digitális oktatás időszaka sem tarthatta vissza attól, hogy tudásának maximumát adhassa át a tanítványainak. Az online órákon túl folyamatosan bemutató és ellenőrző videókat készít a tanulók részére. Jelenleg a Baján megrendezésre kerülő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre készül a számítógépes adatrögzítő osztály egyik tanulójával (Pető Anasztázia), aki szép eredménnyel került a döntő megmérettetésére. A fentiek alapján Csenkiné Bihal Mária a Siker kovácsa díj méltó tulajdonosa lehet.

Lajos Zsoltné 2007 óta dolgozik iskolánkban, sokáig irodai munkakörben segítette az iskola munkáját. 2018-ban óraadóként kapott feladatokat a szakiskola számítógépes adatrögzítő osztályában, majd a 2019/2020-as tanévben az induló adatrögzítő osztályban kapott osztályfőnöki feladatokat. Gépírást, Gépírás és levelezést, valamint Tízujjas vakírást tanít több osztályban is. Vidám, kiegyensúlyozott személyiségének köszönhetően gyorsan beilleszkedett a tanári kollektívába, rendkívül jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal. Részt vesz a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen induló tanulók felkészítésében, így a döntőbe jutott Pető Anasztáziát is részben ő készítette fel. A fentiek alapján Lajos Zsoltné a Siker kovácsa díj méltó tulajdonosa lehet.

NEVELÉS TÁMOGATÓJA DÍJ

Törteli Ilona 1996-tól a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma gazdasági munkatársa. A mindennapi munkáját a gazdasági ügyek mellett többek között a kollégiumi diákok étkeztetése, szállásoltatása teszi ki, melyet az elmúlt 25 év alatt nagy odafigyeléssel és szorgalommal teljesítette. Szociális érzékenysége, empatikus készsége nagy-nagy türelemmel és kreativitással párosulnak. Széleskörű kapcsolati tőkéje is megjelenik a mindennapi munkájában. Humánumával magához vonzza a diákokat. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vesz részt programjainkon. Az kollégiumi rendezvények fontos szervező egyénisége, gazdasági ismereteivel segíti a színvonalas megvalósítást. A kollégiumi diákokra nagy figyelmet fordít, segíti őket a mindennapi élet megpróbáltatásainak megoldásában, valamint praktikus tanácsokkal látja el őket. Példamutató munkája mintaként szolgál mások számára is.

 

(forrás: https://www.kiskunhalasiszc.hu/index.php/centrum/faliujsag/518-pedagogusnap-2021)